Strona główna
Organizacja KM
- cele ustawowe
- schemat organiz.
- teleinformacje
- dane adresowe
Aktualności
- imprezy
- ćwiczenia
- przetargi
Akcje ratownicze
- opisy i analizy
- statystyki
- foto-album
Wydziały KM PSP
- organizacyjno-kadr.
- operacyjno-szkol.
- kontrolno-rozpozn.
- kwatermistrzowski
- finansów
Jednostki Ratowniczo- Gaśnicze
- JRG-1
- JRG-2
- JRG-3
- JRG-4
- JRG-5
Dla SZKÓŁ
Monitoring-wykaz firm
Praca w PSP
Pytania i odpowiedzi
Kronika KM PSP
Pliki do pobrania
Linki
Mapa serwisu
Kontakt e-mail
Polityka jakości
Bezpieczeństwo
Biluletyn Informacji Publicznej Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie
biuletyn informacji publicznej

Szukaj w sieci
Szukaj w witrynie
netsprint

Praca w Państwowej Straży Pożarnej

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SZCZECINIE

informuje o warunkach jakie muszą spełniać kandydaci do pracy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

na stanowiska:

RATOWNIK, RATOWNIK-KIEROWCA

Wymagania konieczne stawiane kandydatom

Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w art.28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz.667, ze zm.) tj.:

posiadać obywatelstwo polskie,
korzystać z pełni praw publicznych,
być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej
(nie dotyczy kobiet),
posiadać wykształcenie ogólne co najmniej średnie,
posiadać warunki zdrowotne i psychofizyczne do służby w PSP (potwierdzone orzeczeniem wojewódzkiej komisji lekarskiej MSWiA).

Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

prawo jazdy kat. B,
prawo jazdy kat. C - w przypadku kandydatów ubiegających się o stanowisko ratownika-kierowcy,
zaświadczenie lekarskie dopuszczające do testu sprawności fizycznej, wystawione nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed datą jego przeprowadzenia,
zamieszkiwanie na terenie miasta Szczecina lub gmin graniczących.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny,
kserokopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu osobistego,
kserokopia książeczki wojskowej w częściach dotyczących: danych osobowych, odbywania czynnej służby wojskowej oraz stosunku do służby wojskowej i kategorii zdrowia,
kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe uprawnienia (kursy, szkolenia itd.),
aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty dopuszczające do testu sprawnościowego z widocznym wpisem "zdolny do ćwiczeń fizycznych", wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą wyznaczoną na jego przeprowadzenie,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo karno-skarbowe,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) o treści "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z rekrutacją",
ankieta osobowa dla kandydatów do PSP.

Dokumenty wymienione w punktach: 1, 6, 7 i 8 winny być własnoręcznie podpisane.

Ocena sprawności fizycznej - szczegóły testów

O terminach naboru do służby i składania wymaganych dokumentów tut. Komenda będzie informować w komunikatach prasowych i na stronach internetowych.

Jeżeli chcesz być poinformowany indywidualnie o terminach naboru do służby wpisz poniżej swój adres e-mailowy:

Wpisz adres e-mail:

Aktualnie poszukujemy:

09.11.2016r. - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referent do spraw organizacyjnych w Wydziale Organizacyjno - Kadrowym. Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w terminie do dnia 16listopada 2016 r...

28.10.2016r. = Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalista do spraw finansowych. Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w terminie do dnia 09 listopada 2016 r...

Wyniki naborów:

01.09.2016r. - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta ds. kadrowych. Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w terminie do dnia 12 września 2016r...

31.08.2015r. - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta ds. kadrowych. Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w terminie do dnia 31 sierpnia 2015r...

12.06.2015r. - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko specjalista do spraw księgowych w Wydziale Finansów. Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w terminie do dnia 12 czerwca 2015r...
Nabór zakończony.

18.09.2012r. - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko stażysta (docelowo ratownik). Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w terminie do dnia 18 września 2012r... Nabór zakończony.

16.09.2011r. - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko stażysta (docelowo ratownik). Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w terminie do dnia 16 września 2011r... Nabór zakończony.

22.06.2010r. - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko stażysta (docelowo ratownik, ratownik-kierowca).
Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w terminie do dnia 02 lipca 2010r... Nabór zakończony.

16.05.2009r. - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko stażysta (docelowo ratownik, ratownik-kierowca).
Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w terminie do dnia 29.05.2009 r... Nabór zakończony.

26.02.2009r. - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. księgowych w pełnym wymiarze czasu pracy w Wydziale Finansowym Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w terminie do dnia 13.03.2009 r... Nabór zakończony.

07.03.2008r. - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko stażysta (docelowo ratownik, ratownik-kierowca).
Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w terminie do dnia 21.03.2008 r... Nabór zakończony.

27.02.2008r. - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. księgowych w pełnym wymiarze czasu pracy w Wydziale Finansowym Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w terminie do dnia 11.03.2008 r... Nabór zakończony.

30.10.2007r. - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko pracownika ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy w Komendzie Miejskiej PSP w Szczecinie. Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w terminie do dnia 15.11.2007 r... Nabór zakończony.

16.10.2007r. - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie poszukuje kandydatów do służby na stanowiska RATOWNIK, RATOWNIK-KIEROWCA w pełnym wymiarze czasu pracy w Komendzie Miejskiej PSP w Szczecinie. Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w terminie do dnia 31.10.2007 r... Nabór zakończony.

02.07.2007r. - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie poszukuje kandydatów do służby na stanowiska RATOWNIK, RATOWNIK-KIEROWCA w pełnym wymiarze czasu pracy w Komendzie Miejskiej PSP w Szczecinie. Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w terminie do dnia 17.07.2007 r... Nabór zakończony.

18.06.2007r. - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko technika ds. księgowych w pełnym wymiarze czasu pracy w Komendzie Miejskiej PSP w Szczecinie. Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w terminie do dnia 30.06.2007 r... Nabór zakończony.

Pobierz Acrobat Reader


Wszystkie materiały foto, wideo, audio i opracowania tekstowe oraz inne zamieszczane na stronach witryny Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie można wykorzystywać tylko w celach informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych za zgodą Komendy. Zabronione jest wykorzystanie do celów komercyjnych i innych niż wymienione powyżej.

powrót powrót do poprzedniej strony
Podstawowe zadania realizowane przez Komendę Miejską PSP
w Szczecinie
akcje ratowniczo-gasnicze psp
zdjęcie psp Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych i gaszenie pożarów. Ratowanie zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i mienia obywateli.
zdjęcie psp
ratownictwo techniczne psp
Organizowanie i prowadzenie akcji ratownictwa technicznego podczas katastrof, wypadków i innych miejscowych zagrożeń. zdjęcie psp
zdjęcie psp
szkoleniowo-wychowawcze psp
zdjęcie psp Prowadzenie działalności szkoleniowo - wychowawczej oraz organizowanie ćwiczeń, zawodów strażackich, szkoleń i spotkań z młodzieżą.
zdjęcie psp
rozpoznawanie zagrożeń psp
Rozpoznawanie zagrożeń i ich likwidacja oraz nadzór i egzekucja przestrzegania przepisów ppożarowych i innych w zakresie bezpieczeń-
stwa.
zdjęcie psp
zdjęcie psp
ratownictwo chemiczne psp
zdjęcie psp Organizowanie i prowadzenie akcji ratownictwa chemiczno- ekologicznego oraz działania podczas innych klęsk żywiołowych w tym powodzi.
zdjęcie psp
ustalanie przyczyn zagrozeń psp
Wstępne ustalanie przyczyn powstania pożarów i innych miejscowych zagrożeń, przyczyn ich rozwoju oraz współpraca z innymi służbami w tym zakresie. zdjęcie psp
zdjęcie psp

 
 
Komenda Miejska PSP w Szczecinie ©2003, polityka jakości, bezpieczeństwo, webmaster ...