BIP KM PSP - Zamówienia publiczne
piątek, 30 listopad 2001 01:24

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 5

Napisane przez

Dowódca JRG - st.kpt. Jacek Cyburt

Z-ca dowódcy JRG - p.o. kpt. Bartosz Przygórzewski


Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 5 w Szczecinie

ul. Firlika 9/14

70-637 Szczecin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abonent Numer telefonu
Punkt Alarmowy JRG - 5
91 43 48 450
Dowódca JRG - 5
91 43 48 451
Zastępca dowódcy JRG - 5
91 43 48 452
Dowódca zmiany JRG - 5
91 43 48 453
piątek, 27 styczeń 2017 15:59

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 4

Napisane przez

Dowódca JRG - kpt. Marcin Kasprzak

Z-ca dowódcy JRG - mł. kpt. Marcin Orlik


Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 4 w Szczecinie

ul. Nad Odrą 10

71-820 Szczecin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abonent Numer telefonu
Punkt Alarmowy JRG - 4
91 43 48 440
Dowódca JRG - 4
91 43 48 441
Zastępca dowódcy JRG - 4
91 43 48 442
Dowódca zmiany JRG - 4
91 43 48 443
piątek, 27 styczeń 2017 15:59

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 3

Napisane przez

Dowódca JRG - bryg. Czesław Pawłowicz

Z-ca dowódcy JRG - p.o. kpt. Adam Derkowski

 


 

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 3 w Szczecinie

ul. Klonowica 4

71-241 Szczecin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abonent Numer telefonu
Punkt Alarmowy JRG - 3
91 43 48 430
Dowódca JRG - 3
91 43 48 431
Zastępca dowódcy JRG - 3
91 43 48 432
Dowódca zmiany JRG - 3
91 43 48 433
Technik JRG - 3
91 43 48 434

 

 

piątek, 30 listopad 2001 01:24

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2

Napisane przez

Dowódca JRG - st. kpt. Andrzej Gawlik

Z-ca dowódcy JRG - kpt. Michał Smela


Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2 w Szczecinie

ul. Struga 10a

70-784 Szczecin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abonent Numer telefonu
Punkt Alarmowy JRG - 2 91 43 48 420 ; 91 46 43 570
Dowódca JRG - 2 91 43 48 421
Zastępca dowódcy JRG - 2 91 43 48 422
Dowódca zmiany JRG - 2 91 43 48 423
Technik JRG - 2 91 43 48 424
FAX 91 46 43 594

 

 

 

poniedziałek, 30 listopad -0001 01:24

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1

Napisane przez

Dowódca JRG - st. kpt. Grześkiewicz Marcin

Z-ca dowódcy - st. kpt. Szczepanowski Jerzy


 

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr. 1 w Szczecinie

ul. Grodzka 1/5

70-560 Szczecin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abonent Numer telefonu
Dowódca JRG - 1
91 43 48 411
Zastępca dowódcy JRG - 1
91 43 48 412
Dowódca zmiany JRG - 1
91 43 48 413
Technik JRG - 1
91 43 48 414

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw obronnych:
  1. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie miejskiej;
  2. koordynowanie realizacji zadań obronnych.
 2. W zakresie spraw ochrony informacji niejawnych: realizacja zadań dla tzw. "pionu ochrony", określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631), a w szczególności:
  1. pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego "Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych";
  2. prowadzenie kancelarii tajnej;
  3. zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
  4. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;
  5. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  6. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

piątek, 27 styczeń 2017 15:19

Samodzielne Stanowisko Służby ds. BHP

Napisane przez

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Służby ds. BHP należy w szczególności:

 1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. sporządzanie i przedstawianie komendantowi miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 4. przedstawianie komendantowi miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 5. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 6. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 7. uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta miejskiego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
 8. stała współpraca z Państwową Inspekcja Sanitarną MSWiA;
 9. realizowanie zaleceń pokontrolnych.
Strona 5 z 6