BIP KM PSP - Zamówienia publiczne

 

Szczecin - dnia 14 grudnia 2020r

Nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na stanowisko stażysta d/s kadrowych

Liczba kandydatów do przyjęcia do pracy: 2

Miejsce pracy: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, 

ul. Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin.

Więcej informacji poniżej:

Ogłoszenie o naborze

 

 

Szczecin - dnia 14 grudnia 2020r

Nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na stanowisko stażysta d/s kwatermistrzowskich

Liczba kandydatów do przyjęcia do pracy: 1

Miejsce pracy: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, 

ul. Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin.

Więcej informacji poniżej:

Ogłoszenie o naborze

 

 

 

Szczecin - dnia 04 grudnia 2020r

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko starszy specjalista do spraw zamówień publicznych w Wydziale Kwatermistrzowskim

Liczba kandydatów do przyjęcia do pracy: 1

Miejsce pracy: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, 

ul. Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin.

Więcej informacji poniżej:

Ogłoszenie o naborze

 

 

 

 

Szczecin - dnia 16 września 2020r

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 12

Stanowisko etatowe (docelowe):  starszy ratownik 

System pełnienia służby: zmianowy

Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, 
ul. Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin.

Więcej informacji poniżej:

 Ogłoszenie o naborze

Osoby zakwalifikowane do II etapu postępowania - test sprawności fizycznej

Wyniki z testu sprawności fizycznej

 Wyniki próby akrofobii

Punktacja za posiadane wykształcenie / wyszkolenie

 

 

Szczecin - dnia 07 września 2020r

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko technik ds. finansów w Wydziale Finansów