Strona główna
Organizacja KM
- cele ustawowe
- schemat organiz.
- teleinformacje
- dane adresowe
Aktualności
- imprezy
- ćwiczenia
- przetargi
Akcje ratownicze
- opisy i analizy
- statystyki
- foto-album
Wydziały KM PSP
- organizacyjno-kadr.
- operacyjno-szkol.
- kontrolno-rozpozn.
- kwatermistrzowski
- finansów
Jednostki Ratowniczo- Gaśnicze
- JRG-1
- JRG-2
- JRG-3
- JRG-4
- JRG-5
Dla SZKÓŁ
Monitoring-wykaz firm
Praca w PSP
Pytania i odpowiedzi
Kronika KM PSP
Pliki do pobrania
Linki
Mapa serwisu
Kontakt e-mail
Polityka jakości
Bezpieczeństwo
Biluletyn Informacji Publicznej Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie
biuletyn informacji publicznej

Szukaj w sieci
Szukaj w witrynie
netsprint

Akcje ratowniczo - gaśnicze prowadzone przez
Komendę Miejską PSP w Szczecinie

Akcje ratowniczo - gaśnicze

Dział "Akcje ratowniczo - gaśnicze" serwisu internetowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie został podzielony na trzy strony:

- opisy i analizy wybranych akcji ratowniczo - gaśniczych;
- statystyki odnotowanych zdarzeń od 1999 roku;
- foto - album zawierający materiały foto i wideo wybranych akcji.

Ponadto poszczególne strony mogą zawierać łącza do podstron szczegółowo opisujących pojedyncze akcje lub inne działana. Komenda Miejska PSP w Szczecinie prowadzi działania ratowniczo - gaśniczena na terenie Miasta Szczecina i współdziała z powiatami sąsiednimi oraz uczestniczy w akcjach prowadzonych na terenie całago kraju w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.


Działania ratowniczo - gaśnicze dzialimy na:

pożary - są to niekontrolowane procesy palenia w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

miejscowe zagrożenia - są to inne niż pożary zdarzenia wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, a stanowiące zagrożenia dla zdrowia lub mienia.

alarmy fałszywe - są to wezwania jednostek ratowniczych do zdarzeń, które faktycznie nie miały miejsca lub zaistniały, lecz nie wymagały podjęcia działań ratowniczych.


Ewidencja działań ratowniczo - gaśniczych

Prowadzeniem ewidencji odnotowanych zdarzeń na terenie rejonu działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie zajmuje się Wydział Operacyjno - Szkoleniowy, który realizuje to zadanie poprzez Miejskie Stanowisko Kierowania. Zgłoszone i usuniete przez jednostki ratownicze zdarzenia są ewidencjonowane w formir elektronicznej w programie EWID99.

Wszystkie materiały foto, wideo, audio i opracowania tekstowe oraz inne zamieszczane na stronach witryny Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie można wykorzystywać tylko w celach informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych za zgodą Komendy. Zabronione jest wykorzystanie do celów komercyjnych i innych niż wymienione powyżej.

powrót powrót do poprzedniej strony
Podstawowe zadania realizowane przez Komendę Miejską PSP
w Szczecinie
akcje ratowniczo-gasnicze psp
zdjęcie psp Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych i gaszenie pożarów. Ratowanie zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i mienia obywateli.
zdjęcie psp
ratownictwo techniczne psp
Organizowanie i prowadzenie akcji ratownictwa technicznego podczas katastrof, wypadków i innych miejscowych zagrożeń. zdjęcie psp
zdjęcie psp
szkoleniowo-wychowawcze psp
zdjęcie psp Prowadzenie działalności szkoleniowo - wychowawczej oraz organizowanie ćwiczeń, zawodów strażackich, szkoleń i spotkań z młodzieżą.
zdjęcie psp
rozpoznawanie zagrożeń psp
Rozpoznawanie zagrożeń i ich likwidacja oraz nadzór i egzekucja przestrzegania przepisów ppożarowych i innych w zakresie bezpieczeń-
stwa.
zdjęcie psp
zdjęcie psp
ratownictwo chemiczne psp
zdjęcie psp Organizowanie i prowadzenie akcji ratownictwa chemiczno- ekologicznego oraz działania podczas innych klęsk żywiołowych w tym powodzi.
zdjęcie psp
ustalanie przyczyn zagrozeń psp
Wstępne ustalanie przyczyn powstania pożarów i innych miejscowych zagrożeń, przyczyn ich rozwoju oraz współpraca z innymi służbami w tym zakresie. zdjęcie psp
zdjęcie psp

 
 
Komenda Miejska PSP w Szczecinie ©2003, polityka jakości, bezpieczeństwo, webmaster ...